این تحلیلگر سیاسی در مطلبی نوشت:
خبر آمده كه وزیر ارشاد استعفا داده است. اگر راست باشد معنایی جز این ندارد كه دولت زیر فشار اقتصادی و ناتوان از ایجاد هرنوع گشایش به "انتحار" روی آورده است. در نامه اعمال آقای علی جنتی خواهند نوشت او "شهید كنسرت" بوده است.

قضاوت درباره آخرت ایشان در حد و اندازه بنده نیست اما به یقین می توان گفت این خودزنی، سودی به حال دنیای ایشان و دولت آقای روحانی نخواهد كرد. در آخرین نظرسنجی ها موضوعاتی نظیر كنسرت به مرتبه "حاشیه خطا"ی پیمایش سقوط كرده در حالی كه نمودار بیكاری كم مانده سقف پیمایش را سوراخ كند!

همچنان همان نتیجه گیری سابق، صادق است: ملت خیالشان راحت باشد؛ این دولت هركاری خواهد كرد تا بدون اینكه كاری برای مردم كرده باشد، رای بیاورد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 مهر 1395    | توسط: علی ایمانی    |    |
نظرات()